Sociale Veiligheid

We vinden het binnen scouting Don Bosco erg belangrijk dat alle leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scouting activiteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid? 

Sociale veiligheid binnen scouting Don Bosco houd in dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we naast het overtreden van de wet ook het overtreden van normen (gedragscode).
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden, zowel op lokaal als regionaal en (inter)nationaal niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke zaken die bijdragen aan een sociaal veilige scouting beleving.

Gedragscode

Een gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Onze gedragscode dient door iedereen, die een functie binnen onze scoutinggroep vervuld, te worden onderschreven. We maken binnen scouting Don Bosco gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij het aangaan van een functie bij Don Bosco gewezen op deze gedragscode. De gedragscode van scouting Nederland is hier te vinden.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen en jongeren bij scouting denkt aan spel, plezier en uitdaging. Niemand associeert dit met grensoverschrijdend gedrag. Een verklaring omtrent gedrag is een van de maatregelen die getroffen worden om een veilige organisatie voor kinderen te bieden. Alle vrijwilligers die binnen Don Bosco een functie bekleden dienen een VOG te overleggen.

Daarnaast biedt het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, waar we ons binnen Don Bosco aan moeten houden, mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag of het ontbreken van een VOG leden en vrijwilligers uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voren we voor aanvang intakegesprekken. Daarnaast hebben we afgesproken dan de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn, dit is conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. In deze proefperiode wordt samen met de vrijwilliger onder andere gekeken naar de inhoudelijke functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en verschillende trainingen van Scouting Nederland die een vrijwilliger kan volgen. Als bestuur maken wij uitgebreid gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland ontwikkeld zijn.

Vertrouwenspersoon

We hebben binnen scouting Don Bosco twee vertrouwenspersonen. Bij deze mensen kun je terecht met vragen, een melding van ongewenst gedrag en andere zaken waarmee je niet bij je eigen leiding of het bestuur terecht kunt. Deze vertrouwenspersonen zijn geen lid van de leiding of het bestuur. Onze vertrouwenspersonen zijn:

Henriëtte van Ruitenbeek: henriette@donboscomook.nl

Toine Janssen Groesbeek: toine@donboscomook.nl

 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en vertrouwenspersonen je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

 

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Scouting Don Bosco Mook

Blokhut of kampterrein huren?

Scouting Don Bosco  is gehuisvest op het mooie terrein 'Herrendal' in Mook. Twee blokhutten en kampterreinen zijn te huur voor Scoutinggroepen en scholen. Meer info? Kijk op www.herrendal.nl.

Scouting Don Bosco
Avilaweg 15
6585 KK Mook

Secretariaat (postadres)
St. Antoniusstraat 54
6585 WZ Mook
Secretaris-groep@donboscomook.nl

Pin It on Pinterest